FANDOM


This chat record is no longer available under its original link: http://cafe.wp.pl/zapis.html?id_czata=388 but has been preserved in the Internet Archive: Wayback Machine Project [4] and here [1], here [2] and also here [3].


English TranslationEdit

Moderator: Esteemed Mr. Minister, in June last year you were kind to formulate the statement: "Poland is not a banana republic to be able to enter it on American passports". I respectfully request to give us the list of the countries to which you referred as "banana republics" so that I can inform their ministries of Foreign Affairs about the common denomination kindly granted to them by a high ranking official of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Radek Sikorski: I am glad that we agree that Poland is not a banana republic. It is a sovereign country, an ally of the United States. And soon a member of the European Union with 27 votes in the European Council - as many as Spain and 2 votes fewer than Germany.


Moderator: About one year ago you said at a PAI conference, I quote: "Our countrymen in the United States have to understand that we are not some banana republic, which one can enter on a foreign passport". Would you allow Prof. Zbigniew Brzezinski, who announced that he had no intention to obtain a Polish passport as you demand, to leave Poland freely?

Radek Sikorski: Polish law must be followed in Poland the same way as American law in America. My American wife registered not long ago at the U.S. Consulate in Warsaw the birth of our second son, Tadeusz Oktawian. When the U.S. consul handed her the toddler's passport, he warned her: "Please remember to make sure that your son, and you on his behalf as his parents, always use his American passport, or else he faces a fine of several thousand dollars". Poland is more liberal, but I believe that our passport is equally valuable as the American one.


Polish OriginalEdit

Radek Sikorski 11-04-2001 Godz.: 22:00

Moderator: Czcigodny Panie Ministrze, w czerwca ub. roku był Pan łaskaw użyć sformułowania: "Polska to nie republika bananowa, żeby wjeżdżać do niej na amerykańskich paszportach". Uprzejmie proszę o podanie listy Państw, które nazwał pan "republikami bananowymi", abym mógł powiadomić MSZ-ty tych państw o wspólnej nazwie nadanej im łaskawie przez wysokiego ranga urzędnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP?

Radek Sikorski: Cieszę się że zgadzamy się, iż Polska nie jest republiką bananową. Jest krajem suwerennym, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. A wkrótce członkiem Unii Europejskiej dysponującym 27 głosami w Radzie Europejskiej, tyle samo co Hiszpania o 2 głosy mniej niż Niemcy.


Moderator: Blisko rok temu powiedział Pan na konferencji PAI cytuje: "Nasi rodacy w Stanach Zjednoczonych musząą zrozumieć, że nie jesteśmy jakąś? "bananową republiką", do której można sobie wjeżdżać na obcych paszportach". Czy zezwolił by Pan na swobodne opuszczenie Polski prof. Z. Brzezińskiemu, który jak zapowiedział nie zamierza posiadać paszportu polskiego. domaga się Pan

Radek Sikorski: Polskiego prawa trzeba w Polsce przestrzegać tak samo jak amerykańskiego w Ameryce. Moja amerykańska żona rejestrowała niedawno w Konsulacie Stanów Zjednoczonych w Warszawie urodziny naszego drugiego syna Tadeusza Oktawiana, Konsul USA wręczając jej paszport malucha przestrzegł ją: Proszę pamiętać aby zawsze syn i państwo w jego imieniu przy wjeżdżaniu do Stanów Zjednoczonych używali jego amerykańskiego paszportu, bo w przeciwnym razie grozi mu kara grzywny w wysokości kilku tysięcy dolarów. Polska jest liberalniejsza, ale uważam że nasz paszport jest tak samo wartościowy jak paszport amerykański.


Moderator: Z wypowiedzi przedstawicieli rządu polskiego jednoznacznie wynika, że obywatel polski może podróżować po Polsce jedynie z polskim paszportem. Prezes KPK pani Elżbieta Rogacka stwierdziła, że pomimo starań, polskiego paszportu nie dostała i jedzie do Polski na Zjazd polonijny na paszporcie kanadyjskim. Czy rząd RP, wiedząc, że pani Elżbieta Rogacka jest niewątpliwie Polką, zamierza zatrzymać ja na granicy?

Radek Sikorski: Urzędem uprawnionym do stwierdzania obywatelstwa polskiego jest wojewoda, cudzoziemiec wjeżdżający na obcym paszporcie do Polski będzie traktowany jak obcokrajowiec i nie będzie mógł korzystać z pełni praw jakie przysługują Polakom w ich ojczyźnie.


malutka...: Co trzeba zrobić aby zostać wiceministrem spraw zagranicznych??? Ja studiuję stosunki międzynarodowe czy to wystarczy?

Radek Sikorski: Ja studiowałem nauki polityczne, ekonomię i filozofię, ale naturalnie funkcja wiceministra jest stanowiskiem politycznym. A więc trzeba też zaistnieć w życiu politycznym, pokazać poparcie wyborców i predyspozycje do tak zaszczytnej funkcji.


piotr_jaw: Czy rząd planuje w tym roku wprowadzenie wiz dla obywateli Białorusi i Rosji?

Radek Sikorski: Tak. Zgodnie z naszymi aspiracjami europejskimi które oznaczają dostosowanie się do reguł Schengen.


Moderator: Dla uproszczenia przyjmijmy, że pańskie kalkulacje się sprawdza w stosunku do sporej części Polonii pierwszego pokolenia: "Pomarudzą, poprotestują, ale jak ich nostalgia przyciśnie to się załamią i wykupiąa polskie paszporty". Jakimi natomiast przesłankami kierował się pan i inni twórcy anty-Polonijnych ustaw zamykając wjazd do Polski na zawsze zdecydowanej większości następnych pokoleń Polonii?

Radek Sikorski: Uważam paszport z orzełkiem w koronie za przywilej, o którym miliony Polaków marzyły a nie za skaranie Boskie, Jest wielką zasługą Solidarności że te paszporty możemy uzyskać na życzenie a nie jako akt łaski władzy. Odrzucam podejrzenie jakoby Polska chciała na wydawaniu paszportów zarobić, kombatantom, studentom, dzieciom czy osobom w trudnej sytuacji materialnej wydajemy paszporty po niższych cenach lub nawet za darmo. Natomiast opłata paszportowa w wysokości około stu dolarów za dokument, który jest ważny przez dziesięć lat, czyli kosztujący mniej niż dolara miesięcznie, sadzę że jest do zniesienia w tak zamożnych krajach jak Stany Zjednoczone.


apa_: Jeżeli mam dwa paszporty (RP i USA) jak mogę z nich korzystać przy wjedzie i wyjedzie z Polski?

Radek Sikorski: Tak jak ja mając paszport Polski i Wielkiej Brytanii. Naturalnie teraz jako wiceminister używam wyłącznie paszportu polskiego, ale w przeszłości zdarzało mi się wjeżdżając do Wielkiej Brytanii pokazywać paszport Brytyjski a wjeżdżając do Polski - Polski.


apa_: Kiedy wyjeżdżam z Polski do USA pokazuję paszport USA, a w kieszeni mam Polski czy mogę spotkać się z nieprzyjemnościami prawnymi???

Radek Sikorski: Tak. Jeśli na przykład przekroczył Pani 90-dniowy okres pobytu bez wizowego do jakiego uprawnieni są obywatele Stanów Zjednoczonych przebywający w Polsce. Zachęcam wszystkich Polaków do legitymowania się wobec władz Polskich polskimi dokumentami tożsamości.


Moderator: Państwo nie nadawało mi obywatelstwa polskiego - urodziłem się z nim. Państwo nie może pozbawić mnie obywatelstwa polskiego - zakazuje tego art. 34 ust.2 Konstytucji RP. Z jakiej racji zatem państwo rości sobie prawo do decydowania czy mogę, czy nie mogę się obywatelstwa polskiego własnowolnie zrzec?

Radek Sikorski: Może pan się zrzec, trzeba wystosować odpowiednie podanie i będzie rozpatrzone w odpowiednim trybie. Dodam że procedura zrzeczenia się obywatelstwa Stanów Zjednoczonych też jest długotrwała i kosztowna.


Wroclawski_sex: To prawda że ma pan koszule dziadka z plamami krwi z powstania styczniowego?

Radek Sikorski: Nie, nie prawda. Mój dziadek walczył w Powstaniu Wielkopolskim.


?gra_yna_5: Dlaczego Dom Polski na Zaolziu jest w rękach Wietnamczyków?

Radek Sikorski: Nie wiem.


xrokasx: Drogi panie ministrze - jak pan wspomina afgańskie czasy

Radek Sikorski: Z nostalgią. Wtedy przynajmniej było wiadomo gdzie jest przeciwnik.


Moderator: Czy odbył Pan służbę wojskową w Ludowym Wojsku Polskim? Stary Wiarus (Sydney)

Radek Sikorski: Nie. Nie byłem w Wojsku Polskim, ale byłem na wojnie. Zwycięskiej.


Apimondia: Czy obawiasz się Tomaszewskiego?

Radek Sikorski: Jestem lojalnym współpracownikiem politycznym mojego premiera Jerzego Buzka.


chlopakzUSA: Czy zdaje sobie pan sprawę jak ogromne i mocne staje się środowisko Polonii w USA?

Radek Sikorski: Naturalnie. I chcielibyśmy, aby Polska razem ze swą diasporą osiągała wielkie sprawy, wielkie rzeczy które leżą w obopólnym interesie.


chlopakzUSA: Czy możemy oczekiwać jakieś pomocy od rządu dla organizacji i klubów polonijnych powstających w USA?

Radek Sikorski: Prezydent Stanów Zjednoczonych J.F. Kennedy powiedział kiedyś: Nie pytaj co kraj może zrobić dla ciebie, lecz co ty możesz zrobić dla kraju.


hajperGT: Co z uzbrojeniem? Kiedy w końcu kupimy od amerykanów F-15 lub F-16

Radek Sikorski: Powinniśmy byli to zrobić już wiele lat temu. Sprawa po raz pierwszy stanęła na porządku dnia, gdy byłem wiceministrem obrony narodowej w 1992 roku, odczuwam zażenowanie że do dzisiaj jest nie rozstrzygnięta.


Apimondia: Sikorski powiedz coś o Jedwabnem. Czy Macierewicz ma rację skarżąc Kwaśniewskiego?

Radek Sikorski: Sugeruję bardziej kurtuazyjną formę zadawania pytań.


_KOTECZK@: Co pan sądzi o naszym wejściu do unii europejskiej

Radek Sikorski: Będąc w naszym położeniu geograficznym, mamy generalnie wybór między Wspólnotą Niepodległych Państw a Unią Europejską. Jestem za wejściem do Unii.


Moderator: Jak ocenia Pan Prezydenta Rosji - Putina i jego osobisty stosunek do Polski? Czy Fakt, że Putin nie przyjechał jeszcze do naszego kraju nie świadczy, że jest on nosicielem "polskiego kompleksu" czesto spotykanego wśród liderów polityki i biznesu w Rosji? Lech Lenkiewicz Scottsdale, Arizona, USA

Radek Sikorski: Po owocach ich poznacie. Naturalnie nie może nas Polaków nie niepokoić fakt, że u naszego sąsiada toczy się wojna, w której łamane są prawa człowieka i traktaty międzynarodowe i że u naszego sąsiada coraz mniejsza jest niezależność mediów od rządu. Naturalnie Polska chce mieć dobre stosunki z Rosją, handlować, robić wspólne interesy. Wkrótce przyjmiemy premiera Rosji Kasjanowa, mam nadzieję że to doprowadzi do ocieplenia stosunków.


juleko: Dlaczego został odwołany z funkcji Konsula honorowego w Punte del Este w Urugwaju prezes USOPAL pan Jan Kobylański

Radek Sikorski: Konsul Honorowy to nie tytuł honorowy, lecz funkcja urzędnicza wykonywana honorowo tzn. bez pobierania honorariów. Nasi Konsulowie Honorowi na całym świecie podlegają hierarchii służbowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ambasadorów na ich obszarze działania. Czasami się tak zdarza, że funkcja społeczna np. działacza polonijnego jest trudna do pogodzenia z dyscypliną jakiej oczekujemy od urzędnika. Tak było w tym wypadku.


patriota: Co z polskimi szkołami na Litwie?

Radek Sikorski: Jest ich znacznie więcej niż było za czasów sowieckich, ale nie są traktowane na równi ze szkołami litewskimi. Jest to przedmiotem naszej stałej troski i podnosimy to jako problem w stosunkach polsko-litewskich na wszystkich szczeblach.


Kijowianka: Czekam na odpowiedź od pana w sprawie ustawy o repatriacji dyskryminującej Polaków z Litwy i Ukrainy. Dlaczego została zamknięta nam droga do Polski?

Radek Sikorski: Dlatego, że Polacy na wschód od Uralu głównie w Kazachstanie mieszkają faktycznie nadal w miejscu zsyłki. Jest im szczególnie trudno i dlatego rząd postanowił ich w pierwszej kolejności objąć repatriacją.


nzi: Panie Radku, czy współpraca z min. Bartoszewskim należy do przyjemnych ?

Radek Sikorski: Tak. Jest moim wielkim zaszczytem i przyjemnością móc pracować z polskim bohaterem narodowym, jakim jest min. Bartoszewski. Minister Bartoszewski jest ponadto wyjątkowo skutecznym ministrem. Za jego kadencji ociepliliśmy nasze stosunki z Rosją, z Chinami, a jego wkład w łagodzenie napięć pomiędzy Polską a Izraelem i diasporą żydowską jest nie do przecenienia.


Moderator: Jak Pan ocenia zamieszanie wokół Stowarzyszenia Wspólnota Polska? Chodzi o zarzuty parlamentarzystów SLD oskarżające Wspólnotę o nieprawidłowości finansowe?

Radek Sikorski: Zarzuty wydają mi się mało prawdopodobne, dziwię się że Wspólnota Polska nie wystąpiła jeszcze na drogę sądową w obronie swojego dobrego imienia.


francuz14: Jaka pana zdaniem są faktyczne przyczyny spadku notowań wejścia Polski do Unii ?

Radek Sikorski: Jesteśmy w trudnym momencie negocjacji, teraz właśnie zapadają rozstrzygnięcia w najdrażliwszych kwestiach, takich jak: wolny dostęp do rynku pracy, wolność zakupu ziemi w Polsce, zastosowanie wspólnej polityki rolnej do Polski, to musi budzić kontrowersje i obie strony stosują naturalnie przemyślne taktyki negocjacyjne.


zjem_cie: Jak Pan sadzi, czy napięcie stosunków chińsko-amerykańskich może mieć jakieś znaczenie dla Polski?

Radek Sikorski: Nie sadzę.

Another chat with mr SikorskiEdit

6 months later 2001-10-04 (22:00)

http://czat.wp.pl/id_czata,666,zapis.html

Rough automatic translationEdit

Second chat translation

[4]

References Edit

  1. [http://czat.wp.pl/zapis.html?T[page]=4&id_czata=388&ticaid=18dcf]Original chat with [] in the link
  2. [1]Original chat w/o [] in the link
  3. [2]clickable link
  4. [3]translated by Google